RU EN TR KZ Байланыс

ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ БІРІНШІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ГЕОГРАФИЯ КОНГРЕСІБаяндама мәтініне қойылатын талаптар

Баяндама жазу және пішімдеу ережелері

Баяндамалар, APA 7th Edition басылым нұсқаулығында және төменде көрсетілген жазу ережелеріне сәйкес жазылуы керек. Төменде форматқа қатысты егжей-тегжейлі түсініктемелер мен мысалдар келтірілген. Симпозиумға жіберілген мақалалардың тұпнұсқалық есебін Симпозиумның консультативтік және ғылыми комитеті жасайды. 75% тұпнұсқалық рейтингі бар мақалалар сарапшыларға жіберіледі.

Тақырып: Қалың және бас әріптермен жазылуы және 12 сөзден аспауы керек. Баяндамалардың тақырыптары баяндама қазақ тілінде жазылуы және мазмұнына сай болуы керек.

Автордың аты-жөні: тақырыптың астында ортада жазылуы керек. Автордың дәрежесі, лауазымы, жұмыс істейтін мекемесі, электрондық пошта және ORCID ID нөмері 12 шрифтпен жазылуы керек.

Аңдатпа: 250–350 сөзден тұруы және баяндаманың мазмұнын қамтитындай баяндама қазақ тілінде дайындалуы керек. Аңдатпада дереккөз, сурет, диаграмма, жазба және т.б. болмауы керек. Аңдатпаның астында кемінде 5 (бес) кілт сөз беріледі. Кілт сөздер баяндама қазақ тілінде дайындалуы керек.

Мақаланың мәтіні: Мәтіндер MS Word бағдарламасында және Times New Roman шрифтімен жазылуы керек. Баяндама кіріспеден басталып, баяндаманың гипотезасы осы жерде алға қойылуы керек. Баяндаманың шарықтау шегі (оны мәтін арасындағы тақырыпшалармен растауға болады) деректерден, бақылаулардан, пікірлерден, ескертулер мен талқылаулардан тұруы керек және қорытынды бөлімінде жасалған тұжырымдар, ұсыныстар берілуі арқылы түсіндірілуі керек. Баяндамадағы дәйексөздер көрсеткіші 25%-дан аспауы керек.

Сурет, кесте, карта және фотосуреттер пайдаланылса, олар жазу аймағынан шықпауы, қажет болған жағдайда әрқайсысы жеке бетке орналастырылуы керек. Суреттер мен кестелер мазмұнына қарай нөмірленіп, атаулары жазылуы керек. Сандар мен тақырыптар осы қосымшалардың астына (шрифт өлшемі:10) жазылуы тиіс. Кестелер мен суреттердің мазмұны Times New Roman, 10 шрифттік өлшемде жазылуы керек. 

Беттің орналасуы: Симпозиумға жіберілетін мақалалар төменде көрсетілген тәртіпте MS Word файлдары (.doc/docx кеңейтімі бар), сонымен қатар PDF (.pdf кеңейтімі) түрінде дайындалуы керек. 

•    Шрифттің стилі: Times New Roman 
•    Шрифттің өлшемі: 12 
•    Сілтеме шрифтінің өлшемі: 9 
•    Интервал аралық: Бір 
•    Абзац аралығы: 6 nk 
•    Сол жағы: 2,5 см 
•    Оң жағы: 2,5 см 
•    Жоғарғы жағы: 2,5 см 
•    Төменгі жағы: 2,5 см